Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 22.02.2021 13:05!
Sludinājuma reģ.nr:
00006/011/2021-EIS
Izsoles sākums:
22.01.2021
Pieteikties var līdz:
11.02.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
22.02.2021 13:00
Izsoles rīkotājs:
Cgojeva Dace, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 480.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 4 800.00
Izsoles solis:
€ 480.00
Nosolītā cena:
€ 5 280.00

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas 11. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Dace Cgojeva, prakses vieta  Lielā iela-1, Talsos, pārdod pirmajā izsolē Mihailam Kazanskim piederošo nekustamo īpašumu "Cielaviņas", Lībagu pag., Talsu nov., kadastra Nr.8872 004 0139.

*) Parādnieks: Mihails Kazanskis;

*) Piedzinējs: Talsu novada pašvaldība (juridiskā adrese: Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201);

*) Novērtējums:  4800,00 EUR;

*) Nekustamā īpašuma īss apraksts: nekustamais īpašums ar kadastra numuru 8872 004 0139, kas atrodas Talsu novadā, Lībagu pagastā, “Cielaviņas”, ir reģistrēts Lībagu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0018 6239 un sastāv no neapbūvēta zemes gabala ar kopējo platību 3,05 ha.

*) Pirmās izsoles sākumcena: 4800,00 EUR;

*) Izsoles solis 480,00 EUR;

*) Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli;

*) Izsoles sākuma datums: 2021.gada 22.janvāris pulksten 13.00;

*) Izsoles noslēguma datums: 2021.gada 22.februāris pulksten 13.00;

*) Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai;

*) Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 11.februārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātam tiesu izpildītājam Dacei Cgojevai lūgums autorizēt tās izsolei un jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV28TREL9199099001000, Valsts kase 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma: 480,00 EUR;

Tālr. 63232382.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi