Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 06.05.2021 13:18!
Sludinājuma reģ.nr:
00004/081/2021-EIS
Izsoles sākums:
06.04.2021
Pieteikties var līdz:
26.04.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
06.05.2021 13:00

Izsoles rīkotājs:
Veinbergs Rolands, ZTI
Adrese:
Torņa iela 4/1C-301, Rīga, LV-1050
Telefons:
67224409, 29400975
E-pasts:
rolands.veinbergs@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 4 110.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 41 100.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Nosolītā cena:
€ 67 600.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga aizvietotājs zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore, prakses vieta: Torņa iela 4/1C-301, Rīga, pārdod pirmajā izsolē funkcionāli saistītus nekustamos īpašumus, kas pieder Alēnam Viktoram Soglodžo Zodeuganam. Piedzinējs: PlusPlus Baltic OU, Tartu mnt 83, Tallinn. Tiks izsolīti divi funkcionāli saistīti nekustamie īpašumi - dzīvoklis Nr.81, un pie tā piederošās 7460/721930 kopīpašuma domājamās daļas no būve  (kadastra apzīmējums 01000932131001), kas atrodas Paula Lejiņa ielā 4, Rīgā, kadastra numurs 01009149308, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2734081, un 7460/721930 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 01000930428), ar kadastra numuru 01000930435, kas atrodas Paula Lejiņa ielā 4, Rīgā, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000547098. Nekustamo īpašumu kopējais novērtējums - EUR 41100. Izsoles sākumcena - EUR 41100. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - EUR 500. Izsoles sākums: 2021.gada 06.aprīlī plkst. 13.00. Izsoles noslēgums: 2021.gada 06.maijā plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 26.aprīlim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ.Nr.LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi