Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 23.11.2020 13:05!
Sludinājuma reģ.nr:
00124/081/2020-EIS
Izsoles sākums:
22.10.2020
Pieteikties var līdz:
11.11.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
23.11.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Veinbergs Rolands, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 500.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 5 000.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Nosolītā cena:
€ 11 200.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, ar prakses vietu: Torņa iela 4/1C-301, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Jeļenai Kutajevai. Piedzinējs – SIA Rīgas namu pārvaldnieks, Aleksandra Čaka ielā 42, Rīga, LV-1011.

Tiks izsolīta 1/2 domājamā daļa no nekustamā īpašuma: dzīvokļa Nr.17, kas atrodas Nomales ielā 7,Rīgā, kadastra numurs 01003561353, reģistrēts Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 5000,00.

Izsoles sākumcena: EUR 5000,00.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles solis: EUR 200,00.

Izsoles sākums: 2020. gada 22. oktobrī, pulksten 13:00.

Izsoles noslēgums: 2020. gada 23. novembrī, pulksten 13:00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 11. novembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (Reģ.Nr.LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi