Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 17.09.2020 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00050/005/2020-EIS
Izsoles sākums:
18.08.2020
Pieteikties var līdz:
07.09.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
17.09.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Biķe Agnese, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 220.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 12 200.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepājā, pārdod pirmajā izsolē Veronikai Skvorcovai piederošo nekustamo īpašumu Sudrabiņi, kas atrodas Rucavas pagastā, Rucavas novadā. Piedzinējs: SIA “Intrum Latvia”, adrese – Gustava Zemgala gatve 74A, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1,2 ha, reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 174, kadastra Nr. 6484 015 0003. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 12 200,00 EUR. Izsoles solis 500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 7.septembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, VALSTS KASE, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1 220,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2020.gada 18.augusts, izsoles noslēguma datums un laiks – 2020.gada 17.septembris plkst.13:00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi