Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00009/042/2021-EIS
Izsoles sākums:
25.05.2021
Pieteikties var līdz:
14.06.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
28.06.2021 13:00

Izsoles rīkotājs:
Rūtena Helga, ZTI
Adrese:
Miera iela 36, Rīga, LV-1001
Telefons:
67813503, 28330908
E-pasts:
helga.rutena@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 28 560.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 285 600.00
Izsoles solis:
€ 3 000.00
Aktuālais solījums:
-

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas 42.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Helga Rūtena, ar prakses vietu Rīgā, Miera ielā 36, pirmajā izsolē pārdod parādniekam Igoram Ivanovam piederošo nekustamo īpašumu Skuju ielā 13, Priedkalnē, Garkalnes novadā, ar kadastra Nr. 8060 002 0362. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvojamās mājas (kadastra apzīm. 8060 002 0362 001) un zemes gabala (kadastra apzīm. 8060 002 0362), ar kopējo platību 3778 kvm.

Piedzinējs: Valērija Ivanova; Tatjana Demčenko; Garkalnes novada dome, Brīvības gatve 455, Rīga; Olaines novada pašvaldība, Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov.

Izsoles sākumcena EUR 285600, izsoles solis EUR 3000. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole norisināsies elektronisko izsoļu vietnē izsoles. ta.gov.lv no 25.05.2021. plkst. 13:00 līdz 28.06.2021. plkst. 13:00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē līdz 14.06.2021. zvērinātas tiesu izpildītājas Helgas Rūtenas kontā LV80TREL9199032001000, Valsts kasē, jāiemaksā izsoles nodrošinājums EUR 28560 apmērā un izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums tās autorizēt izsolē. Sīkāka informācija pa tālruni 67813503.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi