Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 26.11.2021 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00028/008/2021-EIS
Izsoles sākums:
27.10.2021
Pieteikties var līdz:
16.11.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
26.11.2021 13:00

Izsoles rīkotājs:
Kalniņš Juris, ZTI
Adrese:
Klaipēdas iela 19/21-305, Liepāja, LV-3401
Telefons:
63451351; 20176868
E-pasts:
juris.kalnins@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 310.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 3 100.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Kalniņš, ar prakses vietu Liepājā, Klaipēdas ielā 19/21-305, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod Vitālijam Kavjukam piederošo nekustamo īpašumu Liepājā, Ferdinanda Grīniņa ielā 1-10.

Nekustamais īpašums sastāv no  dzīvokļa īpašuma Nr. 10 Liepājā, Ferdinanda Grīniņa ielā 1, 19,2 kv.m. platībā, pie dzīvokļa īpašuma piederošās 192/6915 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes un palīgēkas.

Piedzinējs –Valsts, Nadežda Kavjuka, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, jur. adrese Pulkveža Brieža iela 15, Rīga. 

Nekustamā īpašuma novērtējums 3100 EUR, izsoles sākumcena – 3100 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – 200,00 EUR.

Izsole sāksies  2021. gada 27.oktobrī un noslēgsies 2021. gada 26.novembrī plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021. gada 16.novembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 310,00 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, reģ. Nr. 08087510616, depozīta kontā Nr. LV11TREL919911700100B, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. informācijai 63451351, 20176868

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi