Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00038/005/2020-EIS
Izsoles sākums:
09.07.2020
Pieteikties var līdz:
29.07.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
10.08.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Biķe Agnese, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 9 440.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 70 800.00
Izsoles solis:
€ 2 000.00
Aktuālais solījums:
€ 78 800.00

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepājā, pārdod otrajā izsolē parādniekam SIA EXPROSOFT, juridiskā adrese – Anša Lerha - Puškaiša iela 22, Talsi, Talsu novads, piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Anša Lerha - Puškaiša ielā 22, Talsos, Talsu novadā. Piedzinēji: AS “Swedbank”, juridiskā adrese – Balasta dambis 15, Rīga, Talsu novada pašvaldība, juridiskā adrese – Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 14309 m2 un būvēm, reģistrēts Talsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1391, kadastra Nr. 8801 004 0250 (Talsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1391 reģistrētā būve ar kadastra apzīmējumu 8801 004 0250 004 dabā neeksistē). Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 94 400,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena 70 800,00 EUR. Izsoles solis 2 000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 29.jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 9 440,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, VALSTS KASE, kods TRELLV22 maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2020.gada 9.jūlijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2020.gada 10.augusts, plkst.13:00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi