Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 27.06.2022 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00026/005/2022-EIS
Izsoles sākums:
24.05.2022
Pieteikties var līdz:
13.06.2022 23:59
Izsoles noslēgums:
27.06.2022 13:00

Izsoles rīkotājs:
Biķe Agnese, ZTI
Adrese:
Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, LV-3401
Telefons:
63422002; 22016616
E-pasts:
agnese.bike@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 500.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 5 000.00
Izsoles solis:
€ 300.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepājā, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Viktoram Mozgirim piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Kaktu ielā 3 – 9, Liepājā. Piedzinēji: Santa Bužere, Inta Bužere, Juridiskās palīdzības administrācija, adrese – Pils laukums 4, Rīga un Valsts ieņēmumu dienests, adrese – Talejas iela 1, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 14,2 m2 un 142/2850 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes un palīgēkas, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3776 9, kadastra Nr. 1700 902 6158. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 5000,00 EUR. Izsoles solis 300,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 13.jūnijam izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, VALSTS KASE, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 500,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2022.gada 24.maijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2022.gada 27.jūnijs plkst.13:00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi