Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 17.09.2020 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00061/031/2020-EIS
Izsoles sākums:
18.08.2020
Pieteikties var līdz:
07.09.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
17.09.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Rutkovska Gaida, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 3 556.00
Izsoles dalības maksa:
€ 10.00
Sākumcena:
€ 26 670.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas 31.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Gaida Rutkovska pārdod otrajā izsolē Ivetai Elksnei piederošo kustamo mantu - 1270 kapitāldaļas SIA KONIKS, reģ. Nr.42403006371. Piedzinējs: AS Citadele banka, Republikas laukums 2A, Rīga. Kapitāldaļu novērtējums - 35560 EUR un izsoles sākumcena - 26670 EUR. Kustamā manta tiek pārdota kā viens izsoles priekšmets. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 500 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 7.septembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no mantas novērtējuma (3556 EUR) tiesu izpildītājas Gaidas Rutkovskas, reģ. Nr.LV15055811479, depozīta kontā Nr.LV30TREL9199020003000, Valsts kasē, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēkina numuru. Izsoles sākuma datums - 2020.gada 18.augusts plkst.13.00 un izsoles noslēguma datums - 2020.gada 17.septembris plkst.13.00. Tālr. uzziņām 64624889, mob.26806595.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi