Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 19.05.2022 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00015/086/2022-EIS
Izsoles sākums:
19.04.2022
Pieteikties var līdz:
09.05.2022 23:59
Izsoles noslēgums:
19.05.2022 13:00

Izsoles rīkotājs:
Šusts Ainārs, ZTI
Adrese:
Skolas iela 9-12, Rīga, LV-1010
Telefons:
67693733; 29286585
E-pasts:
ainars.susts@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 11 100.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 111 000.00
Izsoles solis:
€ 5 000.00
Nosolītā cena:
€ 126 000.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts, prakses vieta Rīgā, Skolas ielā 9-12, pirmajā izsolē pārdod nekustamo īpašumu, kas sastāv no diviem zemes gabaliem ar kopējo platību 1724 kvm, ar uz viena no tiem esošu vienstāvu ķieģeļu dzīvojamo māju ar jumta izbūvi (lit.1; a; b; c), kas atrodas Zītaru iela 13, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra numurs 8013 005 0105, reģistrēts Saulkrastu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1080 uz mirušā Jāņa Zīles vārda.

Parādnieks: Aleksandra Pūce.

Piedzinējs: AS Swedbank, adrese: Balasta dambis 15, Rīga.

Novērtējums – izsoles sākumcena: 111 000.00 EUR (viens simts vienpadsmit tūkstoši euro, 00 centi). Izsoles solis – 5000.00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 9.maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10 % apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 11100.00 EUR zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģ.Nr.LV06097511242, depozīta kontā Nr.LV76TREL9199067001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles sākuma datums - 2022.gada 19.aprīlis, izsoles noslēguma datums un laiks - 2022.gada 19.maijs, plkst.13:00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma.                 Tālrunis uzziņām 67693733.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi