Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00018/029/2020-EIS
Izsoles sākums:
23.04.2020
Pieteikties var līdz:
13.05.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
25.05.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Solovjova Lilija, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 600.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 16 000.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Nosolītā cena:
€ 16 500.00

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas 29. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova, prakses vieta Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod atkārtotā pirmajā izsolē nekustamo īpašumu 18. novembra ielā 361B, Vecstropos, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, kadastra Nr. 4474 505 0011, nekustamais īpašums zemesgrāmatā ir reģistrēts uz likvidētās SIA "LANDRA", jur. adrese: Vienības iela 4 - 11, Daugavpils, vārda. Nekustamais īpašums sastāv no četrām būvēm (kadastra apzīmējumi: 44740050002001; 44740050002002; 44740050372001; 44740050372003). Piedzinējs: SIA "AM finances", juridiskā adrese: Vienības iela 4 - 11, Daugavpils. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena ir 16 000,00 EUR. Izsoles solis: 500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma 1.izsolē, līdz 2020.gada 13.maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i. 1600,00 EUR, ZTI L.Solovjovas, reģ.Nr.08046611453, depozīta kontā Nr.LV69TREL9199104001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2020.gada 23.aprīlis plkst.13:00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2020.gada 25.maijs plkst.13:00. Tālr. uzziņām 64624889, 26111586.  

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi