Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 17.01.2022 13:19!
Sludinājuma reģ.nr:
00020/110/2021-EIS
Izsoles sākums:
16.12.2021
Pieteikties var līdz:
05.01.2022 23:59
Izsoles noslēgums:
17.01.2022 13:00

Izsoles rīkotājs:
Andrejeva Indra, ZTI
Adrese:
Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16-403. kab., Jelgava, LV-3001
Telefons:
63010889
E-pasts:
indra.andrejeva@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 330.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 3 300.00
Izsoles solis:
€ 165.00
Nosolītā cena:
€ 6 930.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas 110. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Indra Andrejeva, prakses vieta Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, rīko Ziedonim Miltiņam piederošajam nekustamajam īpašumam "Mazvilklauži", Salgales pag., Jelgavas nov., kadastra Nr. 5478 502 0003, pirmo izsoli. Piedzinējs – AS BALTIJAS IZAUGSMES GRUPA Gustava Zemgala gatve 78-1, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no būves – dzīvojamās ēkas  (kadastra apzīmējums 54780020078001) kopējo platību 109,5 kv.m. un būves – pagraba (kadastra apzīmējums 54780020078002) ar kopējo platību 15,7 kv.m. Saskaņā ar Zemesgrāmatā reģistrēto informāciju, būves saistītas ar zemes vienību kadastra apzīmējums 54780020078. Pēc VZD datiem zemes īpašnieks ir Jelgavas novada pašvaldība. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena – 3300,00 EUR. Izsoles solis - 165,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums -  2021. gada 16. decembris. Izsoles noslēgums - 2022. gada 17. janvāris plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē līdz 2022. gada 5. janvārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 330,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas reģ. Nr.LV25116610021 depozīta kontā – Valsts Kase, konta Nr.LV68TREL9199082002000, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi