Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 14.06.2021 13:16!
Sludinājuma reģ.nr:
00007/087/2021-EIS
Izsoles sākums:
13.05.2021
Pieteikties var līdz:
02.06.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
14.06.2021 13:00

Izsoles rīkotājs:
Danga Guna, ZTI
Adrese:
Gaitnieku iela 2a, Gulbene, LV-4401
Telefons:
64323026; 64495030
E-pasts:
guna.danga@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 40.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 400.00
Izsoles solis:
€ 40.00
Nosolītā cena:
€ 2 760.00

Objekta informācija

Vidzemes apgabaltiesas 87. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Guna Danga, prakses vieta: Gaitnieku iela 2A, Gulbene, rīko pirmo izsoli mirušās Ilgas Laimdotas Kinžalovas par bezmantinieka mantu atzītajam nekustamajam īpašumam: garāža Nr. 22 (kopīpašuma 199/8807 domājamā daļa),  Glika iela 4B, Alūksne, Alūksnes novads, kadastra numurs 3601 512 2204. Īpašums sastāv no garāžas Nr. 22, platība 19,9 m2. Kreditori: Alūksnes novada pašvaldība, Dārza iela 11, Alūksne; VAS Valsts nekustamie īpašumi, Talejas iela 1, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums / izsoles sākumcena - EUR 400. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - EUR 40,00. Izsoles sākuma datums - 2021.gada 13. maijs plkst. 13:00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2021. gada 14.jūnijs plkst. 13:00.Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles paziņojumā norādītā izsoles sākuma datuma. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2021. gada 2.jūnijam ir jāiemaksā tiesu izpildītājas Gunas Dangas, reģ.Nr. LV30057312556, depozīta kontā Nr.LV26TREL9199068001000, Valsts kase, TRELLV22, nodrošinājuma summa EUR 40 un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.  

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi