Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 30.05.2024 13:06!
Sludinājuma reģ.nr:
00006/027/2024-EIS
Izsoles sākums:
30.04.2024
Pieteikties var līdz:
20.05.2024 23:59
Izsoles noslēgums:
30.05.2024 13:00

Izsoles rīkotājs:
Osipova Žanna, ZTI
Adrese:
Raiņa bulvāris 3-1.kab., Preiļi, LV-5301
Telefons:
29183199
E-pasts:
zanna.osipova@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 380.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 13 800.00
Izsoles solis:
€ 150.00
Nosolītā cena :
€ 18 300.00

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 27 zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, prakses vieta Raiņa bulvāris 3-1, Preiļi, rīko pirmo izsoli Ineses Guzas piederošajam nekustamajam īpašumam pēc adreses Bauskas iela 7-9, Daugavpils, ar kadastra Nr. 0500 900 5285, kas sastāv no dzīvokļa īpašums Nr.9., kopplatībā 56m2, un kopīpašuma 5430/159810 domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 05000030126001). Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 4793 9. Parādnieks: Inese Guza. Piedzinējs: SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums, reģ.Nr. 41503002485; Daugavpils pilsētas pašvaldība; Preiļu novada dome; AS Daugavpils siltumtīkli. Īpašuma izsoles sākumcena 13800,00 EUR. Izsoles solis- 150,00EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākuma datums ir 2024.gada 30.aprīlī plkst.13:00 un izsoles noslēguma datums 2024.gada 30.maijā pulksten 13:00. Visām personām, kurām uz Nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024.gada 20.maijam, izmantojot elektronisko vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē, iemaksājot nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma 1380,00 Eiro, zvērināta tiesu izpildītājas Žannas Osipovas, reģ. nr. 25077712171, depozīta kontā nr.: LV43TREL9199089001000, Valsts Kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķi norādot piešķirtā rēķina numuru. Uzziņas pa tālr. 29183199.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi