Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00001/084/2020-EIS
Izsoles sākums:
17.01.2020
Pieteikties var līdz:
06.02.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
17.02.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Hmeļevskis Ginters, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 4 820.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 36 150.00
Izsoles solis:
€ 1 100.00
Nosolītā cena:
€ 37 250.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis (prakses vieta: Tērbatas iela 53-4, Rīga, LV-1011) rīko Liānai Robežniecei piederošās 1/3 domājamās daļas no nekustamā īpašumam Maija iela 10, Pabaži, Sējas novads, kadastra Nr.80920020415, 2. izsoli. Piedzinējs: Luminor Bank AS (Liivalaia 45, Tallina 10145, Igaunija). Viss nekustamais īpašums Maija iela 10, Pabaži, Sējas novads, kadastra Nr.80920020415, sastāv no zemes gabala 2723 kvm platībā, dzīvojamās mājas lit.001, palīgēkas lit. 004, palīgēkas lit. 005 un ekspluatācijā nenodotas palīgēkas lit.006, kura īpašuma tiesības reģistrētas Sējas nov. zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000221347. Zemesgrāmatā reģistrēta atzīme par noteikto kopīpašnieku nekustamā īpašuma lietošanas kārtību – novērtējamais īpašums LR VZD kadastra informācijas sistēmā izdalīts ar adresi Maija iela 10B, Pabaži, Sējas novads, kadastra apzīmējums 80920020771, kas sastāv no zemes gabala 1170 kvm un divu stāvu saimniecībās ēkas jaunbūves (kadastra apzīmējums 80920020415006), ar kopējo platību 203,60kvm. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 48200,00. Otrās izsoles sākumcena EUR 36150,00. Izsoles solis EUR 1100,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%). Izsole sāksies 17.01.2020 un noslēgsies 17.02.2020 plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 06.02.2020 izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma  - EUR 4820,00, ZTI Gintera Hmeļevska, reģ. Nr. 06017211005, depozīta kontā Nr. LV29TREL9199066001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām - 62004477.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi