Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00001/008/2020-EIS
Izsoles sākums:
17.01.2020
Pieteikties var līdz:
06.02.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
17.02.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kalniņš Juris, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 70.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 700.00
Izsoles solis:
€ 70.00
Nosolītā cena:
€ 2 030.00

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Kalniņš rīko 179/62843 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Brīvības iela 150, Liepāja, kadastra numurs 17005230078, lietošanā garāža Nr.C-69 (būves kadastra apzīmējums 1700 023 0078 004) ar kopējo platību 17,9 kv.m., pirmo izsoli. Nekustamā īpašuma īpašnieks – Aleksandrs Kuļešovs. Piedzinējs – Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija. Nekustamā īpašuma novērtējums (izsoles sākuma cena) - 700 EUR, izsoles solis - 70 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2020.gada 6.februārim  tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, reģistrācijas Nr.08087510616, depozīta kontā Nr.LV11TREL919911700100B, Valsts kasē, kods TRELLV22, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 70 EUR apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni (https://izsoles.ta.gov.lv), jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2020.gada 17.janvāris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2020.gada 17.februāris plkst.13:00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. Papildus informācija par izsoli pieejama pie Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 8 zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, Klaipēdas iela 19/21-305, Liepāja, LV-3401, tālr. 63451351; 20176868, e-pasts juris.kalnins@lzti.lv.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi