Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00017/028/2020-EIS
Izsoles sākums:
09.07.2020
Pieteikties var līdz:
29.07.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
10.08.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Zaķe Alīna, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 280.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 2 800.00
Izsoles solis:
€ 280.00
Aktuālais solījums:
-

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas 28. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Alīna Zaķe, prakses vieta Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 93a, pārdod pirmajā izsolē Annai Gežienei piederošo  nekustamo īpašumu -  dzīvokļa īpašumu Nr. 3, kas atrodas Daugavpilī, Jātnieku iela 11, kadastra Nr. 0500 901 0470. Nekustamais īpašums sastāv no divu istabu dzīvokļa, ar kopējo platību 43,9 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 439/3696 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Piedzinēji –  PAS Daugavpils siltumtīkli, 18. novembra iela 4, Daugavpils; AS Latvenergo, Pulkveža Brieža iela 12, Rīga; Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils.   Nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena –2800,00 EUR. Izsoles solis – 280,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personai, kura  vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2020. gada 29. jūlijam izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un ir  jāiemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā Nr. LV48TREL9199021001000, saņēmējs Alīna Zaķe, reģ., Nr. 22095811436, Valsts Kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 280,00 EUR apmērā, maksājuma mērķi norādot piešķirtā rēķina numuru.  Izsoles sākuma datums - 2020.gada 9. jūlijs. Izsoles noslēguma datums un laiks - 2020.gada 10. augusts plkst.13:00.    

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi