Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00004/044/2020-EIS
Izsoles sākums:
14.02.2020
Pieteikties var līdz:
05.03.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
16.03.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Vaivods Rihards, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 450.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 4 500.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Aktuālais solījums:
€ 4 700.00
Lai uzsāktu pieteikšanos izsolei, autorizējies

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods, amata vieta – Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr. 44, prakses vieta – Rīga, Lāčplēša 75, pirmajā izsolē pārdod Kalvim Vīķim piederošo nekustamo īpašumu – neapbūvētu zemes gabalu 0,3 ha platībā, kas atrodas pēc adreses Ķekavas novads, Daugmales pagasts, “Gatves”, kadastra numurs 8056 002 0956. Piedzinējs – Tatjana Stunža. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena – EUR 4500,00. Izsoles solis EUR 200,00. Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē  līdz 2020. gada 5. martam ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 450,00 EUR apmērā zvērināta tiesu izpildītāja Riharda Vaivoda, reģ. Nr. 21077510117, depozīta kontā Nr. LV77 TREL  9199 0340 0100 0, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - par izsoli un piešķirtā rēķina numuru, kā arī jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2020. gada 14. februāris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2020. gada 16. marta plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām – 67467179.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi