Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00001/096/2020-EIS
Izsoles sākums:
15.01.2020
Pieteikties var līdz:
04.02.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
14.02.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Vanags Māris, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 880.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 8 800.00
Izsoles solis:
€ 220.00
Nosolītā cena:
€ 9 020.00

Objekta informācija

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.96 zvērināts tiesu izpildītājs Māris Vanags, prakses vietas adrese Smilšu iela 1, Valmiera, LV-4201, rīko pirmo izsoli nekustamajam īpašumam Stacijas iela 7, Strenči, Strenču novads, kadastra Nr.: 9417 001 0609, kas sastāv no zemes gabala (kadastra apzīmējums 9417 001 0609, platība 3900 kv.m.), būves (kadastra apzīmējums 9417 001 0609 001) un būves (kadastra apzīmējums 9417 001 0609 002). Nekustamā īpašuma īpašnieks - Dainis Mazulis. Piedzinējs - Valsts. Nekustamā īpašuma novērtējums 8800,00 EUR. Izsoles sākumcena 8800,00 EUR, izsoles solis 220,00 EUR. Izsoles sākuma datums, laiks: 15.01.2020. pulksten: 13:00, Izsoles noslēguma datums, laiks: 14.02.2020. pulksten: 13:00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienoto vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 04.02.2020., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, tas ir, 880,00 EUR, Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.96 zvērināta tiesu izpildītāja Māra Vanaga, reģistrācijas Nr.: 25108012056, depozīta kontā Nr.: LV04 TREL 9199 1110 0100 B, Valsts kase, kods: TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.  Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv). Tālrunis uzziņām: 27631776

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi