Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 26.02.2021 13:15!
Sludinājuma reģ.nr:
00003/088/2021-EIS
Izsoles sākums:
27.01.2021
Pieteikties var līdz:
16.02.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
26.02.2021 13:00
Izsoles rīkotājs:
Ampermane Vēsma, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 70.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 700.00
Izsoles solis:
€ 70.00
Nosolītā cena:
€ 2 310.00

Objekta informācija

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.88 zvērināta tiesu izpildītāja Vēsma Ampermane, prakses vieta Uzvaras bulvāris 4, Cēsis, Cēsu novads, pirmajā izsolē pārdod Viktoram Kostovam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Oškalna ielā 8 - 4, Valkā, Valkas nov., kad.Nr.9401 900 0704. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 34,7 kvm un 347/2215 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un palīgēkas. Piedzinējs: SIA Valkas Namsaimnieks (Rīgas iela 22, Valka, Valkas nov.). Nekustamā īpašuma novērtējums (pirmās izsoles sākumcena) – EUR 700. Izsoles solis - EUR 70. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums ir 2021.gada 27.janvāris un noslēguma datums ir 2021.gada 26.februāris, plkst.13:00. Persona, kas vēlas piedalīties izsolē līdz 2021.gada 16.februārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un ieskaita nodrošinājuma summu EUR 70 apmērā  zvērinātas tiesu izpildītājas Vēsmas Ampermanes, reģ.Nr.LV02096111281, depozīta kontā Nr.LV73TREL9199069001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis uzziņām 64122601, 22411041.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi