Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 17.09.2020 13:23!
Sludinājuma reģ.nr:
00061/029/2020-EIS
Izsoles sākums:
18.08.2020
Pieteikties var līdz:
07.09.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
17.09.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Solovjova Lilija, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 150.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 1 500.00
Izsoles solis:
€ 50.00
Nosolītā cena:
€ 3 200.00

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas 29. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova, prakses vieta Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē Dorofejam Antonovam piederošo nekustamo īpašumu Zemnieku ielā 3A - 3, Rēzeknē, ar kadastra numuru 2100 901 2835. Nekustamais īpašums sastāv no garāžas Nr. 3 ar kopējo platību 18,8 m2 un 1880/61250 kopīpašuma domājamām daļām no divām būvēm (kadastra apzīmējumi 21000090309001;002). Piedzinējs: AS RĒZEKNES SILTUMTĪKLI, jur. adrese: Rīgas iela 1, Rēzekne. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena ir 1 500,00 EUR. Izsoles solis: 50,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma pirmajā izsolē, līdz 2020. gada 7. septembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i. 150,00 EUR, ZTI L.Solovjovas, reģ.Nr.08046611453, depozīta kontā Nr.LV69TREL9199104001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums un laiks - 2020. gada 18. augusts plkst. 13:00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2020. gada 17. septembris plkst. 13:00. Tālr. uzziņām 64624889, 26111586. 

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi