Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 03.08.2020 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00013/077/2020-EIS
Izsoles sākums:
02.07.2020
Pieteikties var līdz:
22.07.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
03.08.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Midegs Mārcis, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 2 730.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 27 300.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Nosolītā cena:
€ 43 300.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 77 zvērināts tiesu izpildītājs Mārcis Midegs, prakses vieta: Stabu iela 19-209, Rīga, pārdod izsolē Vladimiram Žukam piederošo nekustamo īpašumu. Piedzinējs – JUTA a.s., Dukelska iela 417, 544 15 Dvur Kravole nad labem, Čehijas Repblika. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.79 un pie tā piederošām kopīpašuma 4790/771180 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums Nr.0100 0711 5480 01) un zemes gabala (kadastra apzīmējums Nr.0100 0711 1548) Rīgā, Ilūkstes ielā 103 k-1. Nekustamais īpašums ar  kadastra numuru 0100 901 7733 ir reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.13989 79. Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 27300,00. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena ir EUR 27300,00, kas nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis EUR 1000,00. Izsoles sākums ir 2020.gada 2.jūlijs plkst.13.00. Izsoles noslēgums ir 2020.gada 3.augusts plkst.13.00. Pretendentiem ne vēlāk kā līdz 2020.gada 22.jūlijam ir jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Mārča Midega, reģ.Nr.23127411221, depozīta kontā Nr.LV34TREL919910900100B, Valsts Kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 2730,00), kā arī, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātam tiesu izpildītājam lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi