Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00026/114/2021-EIS
Izsoles sākums:
20.08.2021
Pieteikties var līdz:
09.09.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
20.09.2021 13:00

Izsoles rīkotājs:
Bērziņa Pārsla, ZTI
Adrese:
Pils iela 14, Tukums, LV-3101
Telefons:
63123573
E-pasts:
parsla.berzina@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 410.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 4 100.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Aktuālais solījums:
€ 5 100.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 114 zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa reģ. Nr.LV06117511080, prakses vieta Tukums, Pils iela 14, rīko Jevgenijam Krivjakinam piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli. Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 9001 900 0001  sastāv no 3-istabu dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 33.7 m2, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 337/3044 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu  9001 004 0194 001, būves ar kadastra apzīmējumu 9001 004 0194 002, būves ar kadastra apzīmējumu 9001 004 0194 003 un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9001 004 0194. Nekustamais īpašums atrodas Tukuma novadā, Tukuma pilsētā, Lielā iela 37A k-1, dzīvoklis Nr. 1. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 4100,00, sākumcena EUR 4100,00, Izsoles solis EUR 200,00. Piedzinējs- AS Latvenergo, Pulkveža Brieža iela 12, Rīga. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021. gada 9.septembrim (izsoles 20.dienas datums), izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – (410,00 EUR, kurai jābūt depozīta kontā), zvērināta tiesu izpildītāja (Pārsla Bērziņa), reģ. Nr. (06117511080), depozīta kontā Nr. LV93TREL9199088001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.” Izsoles sākuma datums - 2021.gada 20.augusts pulksten 13:00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2021.gada 20.septembris plkst.13:00.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi