Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00015/031/2020-EIS
Izsoles sākums:
25.02.2020
Pieteikties var līdz:
16.03.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
26.03.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Rutkovska Gaida, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 480.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 4 800.00
Izsoles solis:
€ 300.00
Nosolītā cena:
€ 5 100.00

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas 31.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Gaida Rutkovska, prakses vieta: Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē bezmantinieka mantu - nekustamo īpašumu, kas atrodas Kr. Barona iela 61, Ludza, Ludzas nov., kadastra Nr.6801 005 0022. Kreditors: Ludzas novada pašvaldība, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas nov. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1235 kv.m. Uz zemes gabala atrodas namīpašums, kurš sastāv no vienas vienstāvu trīsistabu dzīvojamās ēkas ar kopējo platību 68,5 kv.m un vienas saimniecības ēkas. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena noteikta 4800 EUR. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 300 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 16.martam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (480 EUR) tiesu izpildītājas Gaidas Rutkovskas, reģ. Nr.LV15055811479, depozīta kontā Nr.LV30TREL9199020003000, Valsts kasē, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2020.gada 25.februāris plkst.13.00 un izsoles noslēguma datums - 2020.gada 26.marts plkst.13.00. Tālr. uzziņām 64624889, mob.26806595.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi