Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00104/107/2019-EIS
Izsoles sākums:
11.10.2019
Pieteikties var līdz:
31.10.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
11.11.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Slivjuka Rudīte, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 16 440.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 164 400.00
Izsoles solis:
€ 3 288.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas 107.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Rudīte Slivjuka, prakses vieta Atmodas iela 19-255, Jelgavā, rīko SIA UNI SAN, juridiskā adrese Tērvetes iela 77, Jelgava, piederošo savstarpēji saistītu nekustamo īpašumu Tērvetes iela 77, Jelgava, kadastra Nr.0900 507 0320, un Tērvetes iela 77, Jelgava, kadastra Nr.0900 007 0320, pirmo izsoli. Piedzinējs – Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0900 007 0320 ar kopējo platību 5184 kv.m., būves – administratīvās ēkas (kadastra apzīmējums 09000070320001) ar kopējo platību 1101,9 kv.m., būves – ražošanas ceha (kadastra apzīmējums 09000070320002) ar kopējo platību 639,7 kv.m., būves - darbnīcas (kadastra apzīmējums 09000070320003) ar kopējo platību 544,9 kv.m., būves - noliktavas (kadastra apzīmējums 09000070320004) ar kopējo 389,6 kv.m., būves - darbnīcas (kadastra apzīmējums 09000070320005) ar kopējo platību 313,7 kv.m. Īpašuma sastāvā esošā būves (0900 007 0320 002, 0900 007 0320 004, 0900 007 0320 005) funkcionālai izmantošanai nepieciešami aptuveni 700 kv.m. no blakus esoša īpašuma Tērvetes ielā 75, Jelgavā. Nekustamā īpašuma novērtējums – EUR 164400,00. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – EUR 164400,00. Izsoles solis - EUR 3288,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2019. gada 11. oktobrī un izsoles noslēgums - 2019. gada 11. novembrī plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē līdz 2019. gada 31. oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 16440,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas reģ.Nr.LV05046610019 depozīta kontā – VALSTS KASE, konta Nr.LV78TREL9199098001000, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi