Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00005/078/2020-EIS
Izsoles sākums:
25.02.2020
Pieteikties var līdz:
16.03.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
26.03.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Mežiņš Raimonds, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 460.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 4 600.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
€ 8 100.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 78 zvērināts tiesu izpildītājs Raimonds Mežiņš rīko nekustamā īpašuma Limbažu ielā 7 - 23, Rīgā, kadastra numurs 0100 919 4021, pirmo izsoli.

Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 23 (platība 26,0 kv.m.) ar tam piederošo kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas, funkcionāli saistītajām būvēm un zemes gabala 2600/146680 apmērā.

Nekustamā īpašuma īpašnieks - Jānis Grantiņš.

Piedzinējs - Sergejs Vedmedovskis.

Nekustamā īpašuma novērtējums / izsoles sākuma cena - 4 600,00 EUR.

Izsoles solis - 100,00 EUR.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2020. gada 16. martam zvērināta tiesu izpildītāja Raimonda Mežiņa, reģistrācijas Nr. LV15057013120, depozīta kontā Nr.LV85TREL9199061001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 460,00 EUR apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni (https://izsoles.ta.gov.lv), jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē.

Izsoles sākuma datums - 2020. gada 25. februāris.

Izsoles noslēguma datums un laiks - 2020. gada 26. marts pulksten 13:00.

Papildus informācija par izsoli pieejama pie Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 78 zvērināta tiesu izpildītāja Raimonda Mežiņa Baznīcas ielā 37-11 (ieeja no Stabu ielas), Rīgā. Tālrunis uzziņām 67354161, e-pasts raimonds.mezins@lzti.lv

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi