Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00014/116/2019-EIS
Izsoles sākums:
05.11.2019
Pieteikties var līdz:
25.11.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
05.12.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Vaitovska Andžela, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 710.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 7 100.00
Izsoles solis:
€ 710.00
Nosolītā cena:
€ 12 070.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.116 zvērināta tiesu izpildītāja Andžela Vaitovska, ar prakses vietu: Pils iela 14, Tukums, pārdod  pirmajā izsolē SIA „United Oils”, Mūkusalas iela 72, Rīga, piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Straumes ielā 2, Tukumā, Tukuma novadā, kadastra Nr.9001 505 0006. Piedzinējs un hipotekārais kreditors: AS Danske Bank filiāle Latvijā, Cēsu iela 31/8, Rīga. Hipotekārais kreditors: Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 9001 005 0003 004 un kopējo platību 410,4m2. Ir noslēgts Neapdzīvojamo telpu nomas līgums līdz 2020.gada 30.aprīlim. Nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena 7100,00 EUR. Izsoles solis 710,00 EUR. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākums: 2019.gada 5.novembrī. Izsoles noslēgums: 2019.gada 5.decembrī, pulksten 13.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2019.gada 25.novembrim ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Andželas Vaitovskas, reģ.Nr.LV12077211075, depozīta kontā Nr.LV52TREL9199083001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 710,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Tālrunis uzziņām: 63122568, mob.29628009. 

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi