Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00030/006/2020-EIS
Izsoles sākums:
30.06.2020
Pieteikties var līdz:
20.07.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
30.07.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Cgojeva Dace, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 90.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 900.00
Izsoles solis:
€ 60.00
Aktuālais solījums:
-
Lai uzsāktu pieteikšanos izsolei, autorizējies

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Dace Cgojeva, prakses vieta  Lielā iela-1, Talsos, pārdod izsolē nekustamo īpašumu Tērauda iela 13-13a, Liepāja, ar kadastra Nr.17009022984, kas pieder Jānim Papirtim.  

* Parādnieks: Jānis Papirtis.  

* Piedzinējs: SIA Liepājas Namu Apsaimniekotājs, reģistrācijas Nr.42103004583, Tukuma iela 1A, Liepāja, LV-3416.                    

* Novērtējums:  EUR 900,00    

Nekustamā īpašuma īss apraksts:  1-istabas dzīvoklis pirmskara laika daudzdzīvokļu ēkas 1.stāvā Liepājas pilsētas Jaunliepājas mikrorajonā, ar kadastra apzīmējumu Nr.17009022984, ar kopējo platību 25,5 kv.m., kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 255/4199 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 17000210166002 un zemes ar kadastra apzīmējumu 17000210166.  

Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr.17009022984.  

* Pirmās izsoles sākumcena EUR 900,00

* Izsoles solis EUR 60,00

* Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli

* Izsoles sākuma datums: 2020.gada 30.jūnijs, plkst. 13.00

* Izsoles noslēguma datums: 2020.gada 30.jūlijs, plkst. 13.00  

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai.  

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 20.jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātam tiesu izpildītājam Dacei Cgojevai lūgums autorizēt tās izsolei un jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kase 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma- EUR 90,00.

Tālr. 63232382.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi