Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 08.04.2021 13:05!
Sludinājuma reģ.nr:
00012/027/2021-EIS
Izsoles sākums:
09.03.2021
Pieteikties var līdz:
29.03.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
08.04.2021 13:00

Izsoles rīkotājs:
Osipova Žanna, ZTI
Adrese:
Raiņa bulvāris 3-1.kab., Preiļi, LV-5301
Telefons:
29183199
E-pasts:
zanna.osipova@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 6 610.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 66 100.00
Izsoles solis:
€ 2 000.00
Nosolītā cena:
€ 72 100.00

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 27 zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, prakses vieta Raiņa bulvāris 3-1, Preiļi, rīko pirmo izsoli SIA REGARD LĪZINGS reģ.Nr. 40003575001 piederošajam nekustamajam īpašumam pēc adreses Vāveru ielā 12, Daugavpils, kadastra Nr. 0500 037 3205, nekustamais īpašums sastāv no  zemes gabala kopplatībā 1202 m², uz zemes gabala atrodas dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 0500 037 3205 001). Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000101820. Parādnieki: SIA REGARD LĪZINGS reģ.Nr. 40003575001. Piedzinējs: NEIRONS, SIA (50003064611).  Īpašuma izsoles sākumcena 66100,00 EUR. Izsoles solis- 2000,00EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākuma datums ir 2021.gada 9.marts plkst.13:00 un izsoles noslēguma datums 2021.gada 8.aprīlis  pulksten 13:00. Visām personām, kurām uz Nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 29.martam, izmantojot elektronisko vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē, iemaksājot nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma 6610,00 Eiro, zvērināta tiesu izpildītājas Žannas Osipovas, reģ. nr. 25077712171, depozīta kontā nr.: LV43TREL9199089001000, Valsts Kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķi norādot piešķirtā rēķina numuru. Uzziņas pa tālr. 29183199.  

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi