Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00052/006/2020-EIS
Izsoles sākums:
18.12.2020
Pieteikties var līdz:
07.01.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
18.01.2021 13:00
Izsoles rīkotājs:
Cgojeva Dace, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 490.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 4 900.00
Izsoles solis:
€ 250.00
Aktuālais solījums:
€ 5 150.00

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas 11. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Dace Cgojeva, prakses vieta  Lielā iela-1, Talsos, pārdod  izsolē Sanitai Kaļinauskai piederošo nekustamo īpašumu Dzintarnieki, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra Nr.64460010116.  

* Parādnieks: Sanita Kaļinauska.  

* Piedzinējs: Bigbank AS Latvijas filiāle, reģistrācijas Nr.40103200513, Brīvības iela 151, Rīga, LV-1012.                    

* Novērtējums:  EUR 4 900,00    

Nekustamā īpašuma īss apraksts:  zemes vienība ar kopējo platību 0,45 ha un kadastra apzīmējumu 64460010116, būves (dzīvojamās ēkas) ar kadastra apzīmējumu 64460010116001 un kopējo platību 88,4 kv.m. un būves (kūts ēkas) ar kadastra apzīmējumu 64460010116002 un kopējo platību 136,9 kv.m.

Nekustamais īpašums reģistrēts Bunkas pagasta zemesgrāmatā, ar kadastra Nr.64460010116.  

* Pirmās izsoles sākumcena EUR 4 900,00

* Izsoles solis EUR 250,00

* Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli

* Izsoles sākuma datums: 2020.gada 18.decembris, plkst. 13.00

* Izsoles noslēguma datums: 2021.gada 18.janvāris, plkst. 13.00  

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai.  

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 7.janvārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātam tiesu izpildītājam Dacei Cgojevai lūgums autorizēt tās izsolei un jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV28TREL9199099001000, Valsts kase 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma- EUR 490,00.

Tālr. 63232382.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi