Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00097/014/2019-EIS
Izsoles sākums:
10.09.2019
Pieteikties var līdz:
30.09.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
10.10.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kalugina Ivetta, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 010.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 10 100.00
Izsoles solis:
€ 800.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta Ostas iela 23, Ventspils, rīko pirmo izsoli  Agrim Jaunromānam piederošajam nekustamajam īpašumam. Piedzinējs: AS Citadele banka, Republikas laukums 2A, Parādnieks: Agris Jaunromāns Nekustamā īpašuma adrese: "Sīļi", Balgales pagasts, Talsu novads Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 8846 003 0004 sastāv no 2 (diviem) zemes gabaliem ar kopējo platību 4.6 ha, dzīvojamās ēkas ar kopējo platību 101.2 kvm, šķūņa ēkas. Nekustamā īpašuma novērtējums 10 100.00 EUR. Pirmās izsoles sākumcena 10 100.00 EUR Izsoles solis 800.00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2019.gada 30.septembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1010.00EUR,  zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas reģistrācijas Nr. LV08076411647 depozīta kontā Nr. LV66TREL9199009001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2019.gada 10.septembris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 10.oktobris plkst.13:00.Tālr. uzziņām 63624319. 

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi