Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 02.07.2020 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00028/110/2020-EIS
Izsoles sākums:
02.06.2020
Pieteikties var līdz:
22.06.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
02.07.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Andrejeva Indra, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 920.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 9 200.00
Izsoles solis:
€ 276.00
Nosolītā cena:
€ 9 476.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas 110.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Indra Andrejeva, prakses vieta Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, rīko Aldim Tauberam piederošās ½ domājamās daļas no nekustamā īpašuma Parka iela 53, Jelgava, kadastra Nr. 0900 028 0135, pirmo izsoli. Piedzinējs – Sigita Jākobsone; Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga. Viss nekustamais īpašums sastāv dzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējums 0900 028 0135 001) ar kopējo platību 193,94 kv.m. un saimniecības ēkas (kadastra apzīmējums 0900 028 0135 002) ar kopējo platību 28 kv.m. Nekustamais īpašuma nav reģistrēts Zemesgrāmatā. Zeme nav nekustamā īpašuma sastāvā. Nekustamā īpašuma ½ domājamās daļas novērtējums – EUR 9200,00. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – EUR 9200,00. Izsoles solis - EUR 276,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2020. gada 2. jūnijā. Izsoles noslēgums - 2020. gada 2. jūlijā plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē līdz 2020. gada 22. jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 920,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas reģ.Nr.LV25116610021 depozīta kontā – Valsts Kase, konta Nr.LV68TREL9199082002000, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi