Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 01.07.2020 13:05!
Sludinājuma reģ.nr:
00004/067/2020-EIS
Izsoles sākums:
01.06.2020
Pieteikties var līdz:
21.06.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
01.07.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Bekasova Nataļja, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 610.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 16 100.00
Izsoles solis:
€ 900.00
Nosolītā cena:
€ 26 000.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.67 zvērināta tiesu izpildītāja Nataļja Bekasova, prakses vietā Rīga, Kalnciema iela 39b, pārdod pirmajā izsolē Dmitry Novoseltsev piederošo nekustamo īpašumu –  dzīvokļa īpašums Nr.89 ar platību 30,12 m2 un pie tā piederošas 7/1000 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kadastra nr.0100 903 9898, kas atrodas Rīgā, Salaspils ielā 12 k-3.

Kreditori: SIA FILIRAM, juridiskā adrese Mazjumpravas iela 20, Rīga;  

Nekustamā īpašuma novērtējums / sākumcena - EUR 16100.00.

Izsoles solis – EUR 900.00.              

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pretendentiem līdz 2020.gada 21.jūnijam jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Nataļjas Bekasovas 06047111814, VALSTS KASE, Konta Nr.LV47TREL9199054001000, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 1610,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē.

Izsoles sākuma datums - 2020.gada 1.jūnijs plkst. 13:00.

Izsoles noslēguma datums un laiks - 2020.gada 1.jūlijs plkst. 13.00.

Tālrunis uzziņām 67618342. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi