Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 06.05.2021 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00019/006/2021-EIS
Izsoles sākums:
06.04.2021
Pieteikties var līdz:
26.04.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
06.05.2021 13:00

Izsoles rīkotājs:
Cgojeva Dace, ZTI
Adrese:
Lielā iela 1, Talsi, LV-3201
Telefons:
63232382
E-pasts:
dace.cgojeva@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 790.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 7 900.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Dace Cgojeva, prakses vieta  Lielā iela-1, Talsos, pārdod izsolē Intai Tillerei piederošo nekustamo īpašumu Pāvilostas ielā 5-117, Liepājā, kadastra Nr.17009026385.  

* Parādnieks: Inta Tillere.  

* Piedzinējs: SIA GelvoraSergel, reģistrācijas Nr.40103837691, Cēsu iela 31k-3, Rīga, LV-1012.                    

* Novērtējums:  EUR 7900,00    

Nekustamā īpašuma īss apraksts:  viss nekustamais īpašums sastāv no 1-istabas dzīvokļa, kas izvietots mazģimeņu projekta daudzdzīvokļu ēkas 5.stāvā Liepājas pilsētas Tosmares mikrorajonā, ar kadastra apzīmējumu 17009026385, ar kopējo platību 42,2 kv.m., kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 4220/510930 domājamo daļu no būves ar kadastra apzīmējumu 17000020350001, un zemes ar kadastra apzīmējumu 17000020350.

Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr.17009026385.  

* Pirmās izsoles sākumcena EUR 7900,00

* Izsoles solis EUR 500,00

* Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli

* Izsoles sākuma datums: 2021.gada 6.aprīlis, plkst. 13.00

* Izsoles noslēguma datums: 2021.gada 6.maijs, plkst. 13.00  

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai.  

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 26.aprīlim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātam tiesu izpildītājam Dacei Cgojevai lūgums autorizēt tās izsolei un jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kase 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma- EUR 790,00.

Tālr. 63232382.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi