Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 02.07.2020 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00016/008/2020-EIS
Izsoles sākums:
02.06.2020
Pieteikties var līdz:
22.06.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
02.07.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kalniņš Juris, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 870.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 8 700.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Kalniņš, ar prakses vietu Liepājā, Klaipēdas ielā 19/21-305, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod Romānam Ostrovskim piederošo nekustamo īpašumu Alkšņu ielā 34/36, Ventspilī, kad. Nr. 2700 020 0402.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 10378 kv.m.

Piedzinējs – AS “PrivatBank”, jur. adrese Muitas iela 1, Rīga.

Nekustamā īpašuma novērtējums 8700,00 EUR, izsoles sākumcena – 8700 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – 500,00 EUR. Izsole sāksies 2020. gada 2.jūnijā un noslēgsies 2020. gada 2.jūlijā plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 22.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 870,00 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, reģ. Nr. 08087510616, depozīta kontā Nr. LV11TREL919911700100B, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. informācijai 63451351, 20176868. 

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi