Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00006/021/2019-EIS
Izsoles sākums:
17.04.2019
Pieteikties var līdz:
07.05.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
17.05.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Zaķe Alīna, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 140.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 1 400.00
Izsoles solis:
€ 140.00
Nosolītā cena:
€ 2 100.00

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas 21. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Alīna Zaķe, prakses vieta Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 93a pārdod pirmajā izsolē par bezmantinieku mantu atzītu nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu Nr. 34, ar kadastra Nr. 7611 900 1461, kas atrodas Lāčplēša iela 23, Līvāni, Līvānu nov., un, kas ir reģistrēts Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļā Nr. 4529 34.

Nekustamais īpašums sastāv no vienistabas dzīvokļa īpašuma Nr. 34, 39 m2 kopplatībā un kopīpašuma 395/30355 domājamām daļām no būves. Dzīvoklis atrodas 5. stāvā.

Kreditors: Līvānu novada dome, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov.

Nekustamā īpašuma novērtējums - 1400,00 EUR.

Pirmās izsoles sākumcena - 1400,00 EUR.

Izsoles solis – 140,00 EUR.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2019. gada 7. maijam ir jāiemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā Nr. LV44TREL919902100200B, saņēmējs Alīna Zaķe, reģ., Nr. 22095811436, Valsts Kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 140,00 EUR apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē.

Izsoles sākuma datums - 2019.gada 17. aprīlis.

Izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 17. maijs plkst.13:00.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi