Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00036/019/2019-EIS
Izsoles sākums:
17.10.2019
Pieteikties var līdz:
06.11.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
21.11.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Osipovs Ingars, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 310.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 3 100.00
Izsoles solis:
€ 300.00
Nosolītā cena:
€ 5 800.00

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 19 zvērināts tiesu izpildītājs Ingars Osipovs (prakses vieta Preiļi, Raiņa bulvāris 3-2) pārdod pirmajā izsolē Mārtiņam Grundānam piederošo 1/6 domājamo daļu no nekustamā īpašuma "Sami", Vēveri, Skaistas pagastā, Krāslavas novadā, kadastra Nr.6088 006 0164, nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kadastra Nr. 6088- 006- 0164, kopējā platība 22,3 ha, uz zemes gabala atrodas namīpašums- dzīvojamā ēka un vienpadsmit palīgceltnēm, īpašuma tiesības reģistrētas Skaistas pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 128. Parādnieks Mārtiņš Grundāns, Ezera iela 2-7, Skaista, Skaistas pagasts, Krāslavas novads, atrodas Lielā iela 1, Daugavpils, nekustamā īpašuma kopīpašnieki- Leonida Grundāne, Inta Grundāne, Inga Sidorova, piedzinējs- Juridiskās palīdzības administrācija Pils laukums 4, Rīga, Valentīna Krasnova, Varavīksnes gatve 4-22, Rīga, Svetlana Puncule, Bebriši, Bebriši, Skaistas pag., Krāslavas novads. Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena 3100,00EUR.  Izsoles sākumcena  nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles solis- 300,00EUR. Izsoles sākuma datums ir 2019.gada 17. oktobris pulksten.13:00 un izsoles noslēguma datums 2019.gada 19. novembris pulksten 13:00. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019. gada 6. novembrim jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Ingara Osipova reģ. Nr.28057312166 depozīta kontā Nr.LV10TREL9199014001000, Saņēmējbanka: Valsts Kase, kods TRELLV22 nodrošinājums 310,00EUR apmērā, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē. Tālrunis uzziņām 29147059.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi