Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00002/109/2020-EIS
Izsoles sākums:
17.01.2020
Pieteikties var līdz:
06.02.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
17.02.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Celherte-Ozola Agnese, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 200.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 2 000.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Nosolītā cena:
€ 2 200.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas 109. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Agnese Celherte-Ozola (prakses vieta Mātera iela 55, Jelgava) rīko pirmo izsoli Ivo Beimo 1/2 domājamai daļai no nekustamā īpašuma – Pārupes iela 3-2, Bauska, Bauskas nov., kadastra Nr. 4001 900 3065. Īpašuma sastāvs: dzīvokļa īpašums ar kopējo platību 48.9 kv.m un pie tā piederoša 488/5427 kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra apz. 4001 007 0052). Īpašuma novērtējums – EUR 2000,00. Izsoles sākumcena - EUR 2000,00. Izsoles solis EUR 200,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs: Ārvalsts komersanta PlusPlus Baltic OU filiāle Latvijā, juridiskā adrese: Akmeņu iela 14, Rīga. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē līdz 06.02.2020. izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 200,00 apmērā tiesu izpildītāja Agneses Celhertes-Ozolas, reģ. Nr. LV18038511080, depozīta kontā Nr.LV19TREL919911000100B, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un izpildu lietas Nr. 00992/109/2008. Izsole sāksies 17.01.2020. un noslēgsies 17.02.2020. plkst. 13:00.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi