Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00119/081/2019-EIS
Izsoles sākums:
13.08.2019
Pieteikties var līdz:
02.09.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
12.09.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Veinbergs Rolands, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 250.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 2 500.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, ar prakses vietu: Elizabetes iela 51-10, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder SIA Latvijas Holdings. Piedzinēji – SIA Rīgas namu pārvaldnieks, Aleksandra Čaka ielā 42, Rīga, LV-1011; Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012.

Tiks izsolīts nekustamais īpašums – neapdzīvojamā telpa Nr.1B, un pie tās piederošās 10430/184200 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, tajā skaitā mājas funkcionāli saistītām būvēm šķūņa (kadastra apzīmējums 0100 057 0165 004, šķūņa kadastra apzīmējums 0100 057 0165 006), un zemes (kadastra numurs 0100 057 0165), kas atrodas Mazā Nometņu ielā 7, Rīgā, kadastra numurs 01009126885, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.293281B.

Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 2500,00.

Izsoles sākumcena: EUR 2500,00.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles solis: EUR 100,00.

Izsoles sākums: 2019. gada 13. augustā.

Izsoles noslēgums: 2019. gada 12. septembrī, pulksten 13:00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019. gada 02. septembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (Reģ.Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi