Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00004/099/2020-EIS
Izsoles sākums:
09.07.2020
Pieteikties var līdz:
29.07.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
10.08.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kavīte Līga, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 580.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 5 800.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Aktuālais solījums:
€ 7 000.00

Objekta informācija

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.99 zvērināta tiesu izpildītāja Līga Kavīte, prakses vieta Zvaigžņu iela 1, Valmiera, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē pārdod Normundam Virsim piederošo nekustamo īpašumu Cēsu ielā 34 - 29, Limbažos, Limbažu novadā, ar kadastra numuru 6601 900 0404. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 35,1 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 3510/297450 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 66010140043001) un zemes (kadastra apzīmējums 66010140043).

Piedzinēji: Inga Virse; Daiga Virse; AS “PNB Banka”, juridiskā adrese: Elizabetes iela 15-2, Rīga.

Nekustamā īpašuma novērtējums/sākumcena 5800,00 EUR.

Izsoles solis 200,00 EUR.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles sākuma datums: 2020.gada 9.jūlijā.

Izsoles noslēguma datums: 2020.gada 10.augustā plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 29.jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (580,00 EUR), zvērinātas tiesu izpildītājas Līgas Kavītes, reģ.Nr.30048611351, depozīta kontā Nr.LV56TREL919911400100B, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis uzziņām 64264408.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi