Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 14.01.2021 13:05!
Sludinājuma reģ.nr:
00097/029/2020-EIS
Izsoles sākums:
15.12.2020
Pieteikties var līdz:
04.01.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
14.01.2021 13:00
Izsoles rīkotājs:
Solovjova Lilija, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 230.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 2 300.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
€ 2 600.00

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas 29. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova, prakses vieta Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē Andrejam Čumikam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Alejas iela 4 - 12, Svente, Sventes pag., Daugavpils nov., kadastra numurs 4488 900 0103. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr. 12 ar kopējo platību 51,9 m2 un 519/14405 kopīpašuma domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 44880050472001) un zemes (kadastra apzīmējums 44880050472). Piedzinējs: Biedrība "Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs", jur. adrese: Toma iela 4, Rīga. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena ir 2300,00EUR. Izsoles solis: 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma pirmajā izsolē, līdz 2021. gada 4. janvārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i. 230,00 EUR, ZTI L.Solovjovas, reģ.Nr.08046611453, depozīta kontā Nr.LV69TREL9199104001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums un laiks - 2020. gada 15. decembris plkst.13:00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2021. gada 14. janvāris plkst.13:00. Tālr. uzziņām 64624889, 26111586. 

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi