Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 01.03.2021 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00001/029/2021-EIS
Izsoles sākums:
29.01.2021
Pieteikties var līdz:
18.02.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
01.03.2021 13:00
Izsoles rīkotājs:
Solovjova Lilija, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 240.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 2 400.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
€ 2 500.00

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas 29. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova, prakses vieta Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē Aleksandram Arcihovskim piederošo ½ kopīpašuma domājamo daļu no nekustamā īpašuma Alūksnes ielā 9, Rēzeknē, kadastra Nr. 2100 011 0226. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 1539 m2 un piecām būvēm (kadastra apzīmējumi: 21000110226001; 002; 004; 006; 008), Aleksandra Arcihovska īpašuma tiesība nostiprināta uz ēku domājamo daļu. Piedzinēji: "Baltijas Apdrošināšanas Nams" AAS, jur. adrese: Antonijas iela 23, Rīga, AS "LATEKO LĪZINGS", jur. adrese: Katlakalna iela 1, Rīga; Rēzeknes pilsētas dome, Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne. ½ domājamās daļas no ēku (būvju) nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība  un izsoles sākumcena  2400,00 EUR.  Izsoles solis: 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma ½ domājamās daļas pirmajā izsolē, jāiemaksā līdz 2021.gada 18.februārim  ZTI L.Solovjovas reģ.Nr.08046611453, depozītu kontā LV69TREL9199104001000 Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma ½ domājamās daļas novērtējuma, t.i. 240,00 EUR, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2021.gada 29.janvāris plkst.13:00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2021.gada 1.marts  plkst.13:00. Tālr. uzziņām 64624889, 26111586.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi