Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 01.03.2021 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00008/011/2021-EIS
Izsoles sākums:
29.01.2021
Pieteikties var līdz:
18.02.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
01.03.2021 13:00
Izsoles rīkotājs:
Cgojeva Dace, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 2 120.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 15 900.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas 11. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Dace Cgojeva, prakses vieta Lielā iela-1, Talsos, pārdod otrajā izsolē nekustamo īpašumu Ostas iela 2A, Roja, Rojas nov., ar kadastra Nr.88825080077, kas pieder OU OÜ TS INVESTOR, Igaunijas reģistrācijas Nr.11716641.

*) Parādnieks: OU OÜ TS INVESTOR, Igaunijas reģistrācijas Nr.11716641.

*) Piedzinējs: Rojas novada dome, (Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas nov., LV-3264)

*) Novērtējums:  21 200,00 EUR;

*) Nekustamā īpašuma īss apraksts: jaunbūve – ekspluatācijā nenodota būve (operatora ēka) ar kadastra apzīmējumu 88820080729044 un kopējo platību 169,0 kv.m.. Nekustamais īpašums reģistrēts Rojas novada zemesgrāmatā, ar kadastra Nr.88825080077.

*) Otrās izsoles sākumcena: 15 900,00 EUR;

*) Izsoles solis: 1000,00 EUR;

*) Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli;

*) Izsoles sākuma datums: 2021.gada 29.janvāris pulksten 13:00;

*) Izsoles noslēguma datums: 2021.gada 01.marts pulksten 13:00;

*) Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai.

*) Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 18.februārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātam tiesu izpildītājam Dacei Cgojevai lūgums autorizēt izsolei un jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV28TREL9199099001000, Valsts kase 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma: 2120,00 EUR.

Tālr. 63232382.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi