Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 26.11.2021 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00032/093/2021-EIS
Izsoles sākums:
27.10.2021
Pieteikties var līdz:
16.11.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
26.11.2021 13:00

Izsoles rīkotājs:
Riseva Vineta, ZTI
Adrese:
Rīgas iela 7, Limbaži, LV-4001
Telefons:
64026090; 25670836
E-pasts:
vineta.riseva@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 3 040.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 30 400.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Nosolītā cena:
€ 31 400.00

Objekta informācija

Vidzemes apgabaltiesas 93.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Vineta Riseva, prakses vieta: Rīgas iela 7, Limbaži, rīko SIA Baltic Unique Solutions, juridiskā adrsese Lauvu iela 31, Berģi, Garkalnes pag., Ropažu nov., piederošā nekustamā īpašuma "Lauki", Skultes pag., Limbažu nov., kadastra Nr. 6676 016 0161, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0,51 ha, uz kuras atrodas būve – ražošanas ēka. Piedzinējs – AS Attīstības finanšu institūcija Altum, Doma laukums 4, Rīga.

Nekustamā īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena - 30400,00 EUR. Izsoles solis - 1000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2021.gada 16.novembrim ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 3040,00 EUR apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas depozīta kontā LV64TREL919910700100B, saņēmēja Vineta Riseva, reģ. Nr. 15087811027, Valsts kase, kods TRELLV22, kā arī, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums 2021.gada 27.oktobris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2021.gada 26.novembris plkst.13.00. Tālr. informācijai 25670836.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi