Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 19.10.2020 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00040/006/2020-EIS
Izsoles sākums:
18.09.2020
Pieteikties var līdz:
08.10.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
19.10.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Cgojeva Dace, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 250.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 9 375.00
Izsoles solis:
€ 750.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Dace Cgojeva, prakses vieta  Lielā iela-1, Talsos, pārdod  otrajā izsolē nekustamo īpašumu - ēkas Putnu fabrika, Cīrava, Cīravas pag., Aizputes nov., kadastra Nr.64480050145, kas pieder Gunvaldim Vēsmiņam.  

* Parādnieks: Gunvaldis Vēsmiņš.  

* Piedzinējs: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS, reģistrācijas Nr.90000069281, Talejas iela 1, Rīga, LV-1978.                    

* Novērtējums:  EUR 12 500,00    

Nekustamā īpašuma īss apraksts: administratīvā ēka ar kadastra apzīmējumu 6480050145001 un kopējo platību 328,6 kv.m., cāļu novietnes Nr.1 ēka, ar kadastra apzīmējumu 64480050145002 un kopējo platību 1127,2 kv.m., cāļu novietnes Nr.4 ēka, ar kadastra apzīmējumu 64480050145003 un kopējo platību 1130,0 kv.m., putnu novietnes Nr.3 ēka, ar kadastra apzīmējumu 64480050145004, putnu novietnes Nr.4 ēkas pamati ar kadastra apzīmējumu 64480050145005, kurināmā noliktavas ar garāžas ēka, ar kadastra apzīmējumu 64480050145006 un kopējo platību 280,6 kv.m., barības ceha ēka, ar kadastra apzīmējumu 64480050145007 un kopējo platību 151,5 kv.m., barības noliktavas ēka, ar kadastra apzīmējumu 64480050145008  un kopējo platību 297,4 kv.m., ūdenstornis ar kadastra apzīmējumu 64480050145010, putnu novietnes Nr.14 ēka, ar kadastra apzīmējumu 64480050145012 un kopējo platību 68,9 kv.m., putnu novietnes Nr.5 ēka, ar kadastra apzīmējumu 64480050145013 un kopējo platību 68,9 kv.m., putnu novietnes Nr.6 ēkas pamati ar kadastra apzīmējumu 64480050145014, putnu novietnes Nr.7 ēka, ar kadastra apzīmējumu 64480050145015 un kopējo platību 1129,4 kv., putnu novietnes Nr.10 ēka ar kadastra apzīmējumu 64480050145016 un kopējo platību 820,0 kv.m., elektrostacijas ēka ar kadastra apzīmējumu 64480050145018 un kopējo platību 49,5 kv.m., putnu novietnes Nr.11 ēkas pamati ar kadastra apzīmējumu 64480050145019, cāļu novietnes Nr.2 ēka ar kadastra apzīmējumu 64480050145020 un kopējo platību 1251,3 kv.m., angārveida kūdras noliktavas ēka ar kadastra apzīmējumu 64480050145021 un kopējo platību 520,5 kv.m., materiālu novietnes ēkas pamati ar kadastra apzīmējumu 64480050145022, garāžas Nr.10 automašīnām ēka ar kadastra 64480050145024 un kopējo platību 437,4 kv.m., katlu mājas ēka ar kadastra apzīmējumu 64480050145025 un kopējo platību 60,5 kv.m., olu noliktavas ēka ar kadastra apzīmējumu 64480050145026 un kopējo platību 130,9 kv.m., caurlaides ēka ar kadastra apzīmējumu 64480050145027 un kopējo platību 310,0 kv.m..  

Nekustamā īpašuma sastāvā zemes gabals neietilpst, ēkas saistītas ar zemes gabalu ar kopējo platību 8,452 ha un kadastra Nr.64480050145, kas pieder divām fiziskām personām.

Nekustamais īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā, bet pieder Gunvaldim Vēsmiņam pamatojoties uz 02.12.1997. pirkuma līguma, 02.02.1998. papildus vienošanās pie 02.02.1998. pirkuma līguma.  

* Otrās izsoles sākumcena EUR 9375,00

* Izsoles solis EUR 750,00

* Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli

* Izsoles sākuma datums: 2020.gada 18.septembris, plkst. 13.00

* Izsoles noslēguma datums: 2020.gada 19.oktobris, plkst. 13.00  

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai.  

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 8.oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātam tiesu izpildītājam Dacei Cgojevai lūgums autorizēt tās izsolei un jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kase 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma- EUR 1250,00.

Tālr. 63232382.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi