Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00034/044/2019-EIS
Izsoles sākums:
20.09.2019
Pieteikties var līdz:
10.10.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
21.10.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Vaivods Rihards, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 690.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 6 900.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Nosolītā cena:
€ 7 100.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods, amata vieta – Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr. 44, prakses vieta – Rīga, Lāčplēša 75, atkārtotā pirmā izsolē pārdod SIA B-315, Republikas laukums 3-315, Rīga, piederošās 955/286257 domājamās daļas no nekustamā īpašuma - zemes gabala ar kopējo platību 9875,00 kvm, kas atrodas Republikas laukums 3, Rīga (kadastra numurs 0100 010 0145). Piedzinējs – Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Rīga, Terēzes iela 5. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums/sākumcena – EUR 6900,00. Izsoles solis EUR 200,00. Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē  līdz 2019. gada 10.oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājuma summa 690,00 EUR apmērā zvērināta tiesu izpildītāja Riharda Vaivoda, reģ. Nr. 21077510117, depozīta kontā Nr. LV77 TREL  9199 0340 0100 0, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2019.gada 20.septembris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 21.oktobris plkst.13.00. Tālrunis uzziņām – 67467179.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi