Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 19.10.2020 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00025/055/2020-EIS
Izsoles sākums:
17.09.2020
Pieteikties var līdz:
07.10.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
19.10.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Rundele Sandra, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 90.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 900.00
Izsoles solis:
€ 90.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Rīgas Apgabaltiesas iecirkņa Nr.55 zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Rundele prakses vieta: Tērbatas ielā 39-2, Rīga, pirmajā izsolē pārdod Jurijam Kajukalo piederošo 1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma "d/s Atlantika  Nr.130", Olaines pag., Olaines nov., ar kadastra numuru 8080 020 0243.  

Nekustamais īpašums sastāv no kas sastāv no zemes gabala 587 m2 platībā (bez apbūves).  

Piedzinējs – Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga; Valsts policija, Čiekurkalna 1. līnija 1 k-4, Rīga; Rīgas pašvaldības policija, Lomonosova iela 12A, Rīga; Olaines novada pašvaldība, Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov.; Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Čiekurkalna 1. līnija 1 k-3, Rīga.  

Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 900,00.

Izsoles sākumcena ir EUR 900,00, kas nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.  

Izsoles solis ir EUR 90,00.

Izsoles sākums ir 2020.gada 17.septembrī, plkst.13:00.

Izsoles noslēgums ir 2020.gada 19.oktobrī, plkst.13:00.                  

Pretendentiem ne vēlāk kā līdz 2020.gada 7.oktobrim jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Rundeles, reģ.Nr.05086610080, depozīta kontā Nr.LV31TREL9199097001000, Valsts Kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 90,00), kā arī, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātam tiesu izpildītājam lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā ir pieejama interneta vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi