Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00008/062/2020-EIS
Izsoles sākums:
25.02.2020
Pieteikties var līdz:
16.03.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
26.03.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Eistere Evita, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 200.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 2 000.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
€ 3 800.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.62 zvērināta tiesu izpildītāja Evita Eistere, ar prakses vietu Baznīcas ielā 39-6, Rīgā, pirmajā izsolē pārdod par bezmantinieka mantu atzīto nekustamo īpašumu - kopīpašuma 161/62643 domājamās daļas no būves, lietošanā garāža Nr.127,  16,1 kvm platībā, kas atrodas Varoņu iela 11, Rīga, kadastra Nr.0100 590 0005, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000050876 127.  Kreditors: Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, adrese: Terēzes iela 5, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums: 2000,00 EUR (divi tūkstoši eiro un 00 eiro centi).  Pirmās izsoles sākumcena: 2000,00 EUR (divi tūkstoši eiro un 00 eiro centi). Izsoles solis: 100,00 EUR (simts eiro un 00 eiro centi). Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2020.gada 25.februāris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020.gada 26. marts plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 16. martam, zvērinātai tiesu izpildītājai Evitai Eisterei jālūdz autorizācija izsolei un jāiemaksā tiesu izpildītāja Evitas Eisteres, reģ. Nr. 06018611916, depozīta kontā: Valsts Kase, konta Nr. LV41TREL919911500100B, TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma 200,00 EUR (divi simti eiro un 00 eiro centi) apmērā. Tālr. uzziņām 67687081.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi