Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 25.02.2021 13:05!
Sludinājuma reģ.nr:
00007/011/2021-EIS
Izsoles sākums:
26.01.2021
Pieteikties var līdz:
15.02.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
25.02.2021 13:00
Izsoles rīkotājs:
Cgojeva Dace, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 40.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 400.00
Izsoles solis:
€ 40.00
Nosolītā cena:
€ 440.00

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas 11. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Dace Cgojeva, prakses vieta  Lielā iela-1, Talsos, pārdod pirmajā izsolē Ainai Kazlapai piederošo nekustamo īpašumu, kas nav ierakstīts zemesgrāmatā: ēkas, kas atrodas Brocēnu novadā, Remtes pagastā, “Namiķi”.

*) Parādnieks: Aina Kazlapa;

*) Piedzinējs: Bigbank AS Latvijas filiāle (juridiskā adrese: Gustava Zemgala gatve 78-1, Rīga, LV-1039), ko uz pilnvaras pamata pārstāv SIA "GelvoraSergel" (juridiskā adrese: Cēsu iela 31 k-3, rīga, LV-1012);

*) Novērtējums: 400,00 EUR;

*) Nekustamā īpašuma īss apraksts: zemesgrāmatā neierakstīts nekustamais īpasums, kas sastāv no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 8480 004 0044 001 un kopējo platību 100 kvm, kūts ēkas ar kadastra apzīmējumu 8480 004 0044 002, palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 8480 004 0044 003, pagraba ar kadastra apzīmējumu 8480 004 0044 004, saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 8480 004 0044 005, šķūņa ēkas ar kadastra apzīmējumu 8480 004 0044 006.

*) Pirmās izsoles sākumcena: 400,00 EUR;

*) Izsoles solis 40,00 EUR;

*) Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli;

*) Izsoles sākuma datums: 2021.gada 25.janvāris pulksten 13.00;

*) Izsoles noslēguma datums: 2021.gada 25.februāris pulksten 13.00;

*) Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai;

*) Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 15.februārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātam tiesu izpildītājam Dacei Cgojevai lūgums autorizēt tās izsolei un jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV28TREL9199099001000, Valsts kase 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma: 40,00 EUR;

Tālr. 63232382.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi