Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 23.11.2020 13:05!
Sludinājuma reģ.nr:
00021/016/2020-EIS
Izsoles sākums:
23.10.2020
Pieteikties var līdz:
12.11.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
23.11.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kalniņa Anita, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 260.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 2 600.00
Izsoles solis:
€ 260.00
Nosolītā cena:
€ 3 380.00

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 16 ZTI Anita Kalniņa, prakses vieta Bērzpils ielā 2, Balvos, pārdod pirmajā  izsolē 1/3 domājamo daļu no  nekustamā īpašuma ČĀGAS  ar kadastra Nr.3894 008 0025, kas atrodas Čāgas, Vīksnas   pagastā, Balvu   novadā. Nekustamais īpašums sastāv no   zemes gabala ar kopējo platību 0,2771ha  un 10(desmit)būvēm. Īpašnieks: Guntars Laicāns. Piedzinēji: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, Iluta Laicāne. Īpašuma novērtējums  un pirmās  izsoles sākumcena 2600.00 EUR, kas nav apliekama ar PVN. Izsoles solis-EUR 260.00. Izsoles sākuma datums 23.10.2020 pl.13.00, izsoles noslēguma datums 23.11.2020  pl.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 12.11.2020. iemaksāt nodrošinājuma summu 260.00 EUR ZTI Anitas Kalniņas reģ. Nr.11025911956 ,depozīta kontā Valsts Kasē Nr.LV63TREL9199011001000, kods TRELLV22, un , izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Tālr uzziņām 64521195.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi